lauren henderson schrijver Fryslân

boston international airport Fryslân

Barradeel, aankondiging laatste gemeenteraadsvergadering op 28-12-1983
Franekeradeel Harlingen Het Bildt
Evert Kwok is een, voor wie van het genre houdt, geniale reeks cartoons met woordgrappen. Zoals deze: de drie wijzen, anno 21e eeuw. Bartlehiem heeft vroeger ook Bethlehem geheten. Het is alleen niet het goede... (© www.facebook.com/woordgrappen)
Tytsjerksteradiel Ferwerderadiel Leeuwarden
Boarnsterhim, kaartje met de verdeling van de gemeente over vier omliggende gemeenten per 2014
Leeuwarden Súdwest-Fryslân Heerenveen De Fryske Marren

Pagina's